En fisker står med ryggen til

 

INSULA (latinsk for ØY)

– En bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat

Fangst og foredling av ressurser fra havet har gjennom generasjoner vært livsgrunnlaget for kystens befolkning. Gjennom kjærlighet til havet, faget og tradisjonene, sørger en innovativ sjømatnæring for at havets delikatesser når ut til et stadig større marked.

Insula AS ble etablert i 2015. Gjennom vår portefølje av sterke og tradisjonsrike bedrifter, samler og bygger vi solid, tverrfaglig kompetanse tilknyttet foredling og salg av sjømat. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, med Norden som vårt hjemmemarked.

Sjømat er godt for kroppen og bra for miljøet. Forbrukerne velger sjømat når den smaker godt og er enkel å tilberede. Det skal vi sørge for. Slik gjør vi samfunnet sunnere og mer bærekraftig.

Det er derfor vi sier:

En bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat!

KONTAKT

Insula AS
Havet 45
N-8370 Leknes
Norge

Telefon: (+47) 76 08 70 00
E-post: post@insula.no

LEDERGRUPPE
Administrerende direktør:  Sigvald Rist
Finansdirektør/CFO: Jan Erik Angelsen
Direktør forretningsutvikling: Merethe Holte
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt: Camilla Beck Sætre
VD "Insula Sverige":  Benjamin Ajo
Administrerende Direktør Amanda Seafood AS: Jesper Kold Sørensen
VD Escamar Oy: Jean Gallen
Daglig leder Lofotprodukt AS: Øystein Rist

EIERSKAP
Majoritetsaksjonær er Kverva AS (92 %)