Oslo, 26-09-2017

Insula bekjemper matsvinn

Bakgrunnsbilde - Fjell med hav

Billedtekst: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Markedsdirektør i Insula AS, Camilla Beck Sætre er enige om å arbeid for å reduserer matsvinn.

Insula AS har inngått avtale med norske myndigheter om å arbeide for en 50 % reduksjon av matsvinn innen 2030.

I juni signerte norske myndigheter og organisasjonene i matbransjen en ny og ambisiøs avtale om felles innsats for å redusere matsvinnet. I tråd med FNs bærekraftsmål er målet med avtalen å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. 

26. september inviterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen en samlet norsk matbransje til å slutte opp om bransjeavtalen. Insula var en av aktørene som signerte samarbeidsavtalen.

- Vi arbeider allerede bevisst med denne problematikken gjennom kontinuerlig forbedring og tilpasning av forbrukeremballasje og forbrukerporsjoner, og det er derfor naturlig for oss å skrive under på en slik avtale, uttalte Markedsdirektør i Insula AS, Camilla Beck Sætre etter signeringen.