Leknes, 30-08-2017
PDF Icon Pressemelding

Insula AS overtar aksjemajoriteten i Nordic Group AS og AS Båtsfjordbruket

Bakgrunnsbilde - Fjell med hav

Billedtekst: Adm Dir Insula AS, Sigvald Rist (t.v.) og styreleder Nordic Group AS,Terje Korsnes.

Insula har inngått avtale med de tre største aksjonærene i konsernet Nordic Group AS om overtagelse av 96 % av aksjene i selskapet. Overtakelsen innbefatter også 83 % av aksjene i AS Båtsfjordbruket.

Nordic Group AS driver trading av sjømat til eksportmarkedet, og hadde i 2016 en omsetning på rundt 1 milliard kroner. Selskapet markerte sitt 50-årsjubileum i år, og har opparbeidet seg et solid nettverk av leverandører av sjømat langs hele kysten av Norge der hovedtyngden ligger i Nord-Norge.

Kjøpet innbefatter også at Insula inntar aksjemajoritet i AS Båtsfjordbruket. Båtsfjordbruket driver konvensjonelt fiskemottak og filetfabrikk i Båtsfjord, i tillegg til mottak i Vardø og Vadsø. Selskapet fokuserer i hovedsak på hvitfisk og kongekrabbe, og kjøper utelukkende fra kystfiskeflåten. I tillegg er det et av landets fremste når det kommer til levendelagring av fisk.

Handelen skjer med forbehold om gjennomføring av due dilligens og godkjenning fra konkurransemyndighetene. Formell overtakelse forventes å finne sted rundt 1. november i år. Partene er enige om at kjøpesum og øvrige betingelser holdes fortrolig.